Connectivisme
Onstaan begin 21e eeuw met als grondlegger is George Siemens.i9753.jpg

Het connectivisme is een relatief nieuwe stroming. Dit komt doordat de maatschappij steeds meer aan het veranderen is en het behaviorisme, cognitivisme en het constructivisme enigszins tekort schieten.

George Siemens is de grondlegger van het connectivisme. Het cognitivisme en het constructivisme zijn erg gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis en de manier waarop dit gebeurt. Maar in deze tijd verandert de kennis telkens weer. De kennis van vandaag is niet meer de kennis van morgen. Siemens heeft daarom ook een nieuwe leertheorie bedacht die niet gericht is op kennis, maar op het vermogen om nieuwe kennis te verwerven.

Het connectivisme geeft leren weer als een proces van netwerk-vorming en connectie. Met andere woorden betekent dit dat mensen het beste leren door onderlinge verbanden te zien. Dit wordt steeds belangrijker omdat er een overdaad aan informatie en kennis beschikbaar is. Deze overdaad aan kennis wordt voornamelijk aangeleverd door de verbeterde media zoals internet en televisie. Om al de informatie te onthouden wat op ons af komt en wat te vinden is zegt het connectivisme dat het belangrijk is om netwerken te kunnen bouwen. Dit houdt in dat de student netwerken kan bouwen tussen mensen, inhoud, contexten en alle verbindingen daartussen.
Het connectivisme gaat ervan uit dat de student niet alles meer hoeft te weten en op te slaan. De nadruk wordt gelegd op dat de student weet waar hij/zij de benodigde informatie kan vinden en hij/zij moet gemakkelijk toegang tot deze informatie hebben. Met andere woorden wordt het ‘weten’ steeds meer veranderd in ‘verbonden zijn’. In plaats van kennis stampen en onthouden wordt het belangrijker dat men een goed netwerk bouwt. Basis van het connectivisme is, volgens Siemens, het leggen van 'Nodes', knopen, en het leggen van verbindingen hiertussen. Het vermogen om nieuwe kennis te verwerven is belangrijker dan de kennis zelf. Uitgangspunt hierbij is dat kennis deels vergankelijker is.

Er is een overdaad aan informatie en deze wordt elke dag weer aangevuld. Daarom wordt het steeds belangrijker om keuzes te maken. Wat vandaag correcte informatie is, kan morgen weer onjuist zijn. De keuze die hierbij gemaakt moeten worden zijn ook een onderdeel van het leerproces. Studenten maken gebruik van actuele en bestaande bronnen. Dit kan via het internet gebeuren, maar er kunnen ook experts geraadpleegd worden. Hierbij kun je dan denken aan de docent.
Deze maatschappij vraagt van studenten veel eigen inzet en inzicht. Er is veel informatie te vinden en de student moet zelf op onderzoek uit of deze informatie ook daadwerkelijk klopt.

Het connectivisme gaat ervan uit dat de student in staat is de informatie van over de hele wereld naar zichzelf toe te halen. Dit kan onder andere mogelijk gemaakt worden door internet, telefoon en televisie. Het connectivisme draait om het zelf op zoek gaan naar informatie bij experts van over de hele wereld (door middel van connecties). Daarnaast is het filteren van nuttige informatie ook belangrijk door de overdaad aan informatie.

http://koll-leertheorieen.wikispaces.com/Connectivisme (laatste keer bekeken in februari 2009)
http://spiegelogen.wikispaces.com/Connectivisme (laatste keer bekeken in maart 2009)