Helen Parkhurst.
Durand, Wisconsin, 3 januari 1887 - New Milford, Connecticut, 1 juni 1973
Amerikaanse pedagoge die aan de wieg stond van het Daltononderwijs.

helen_Parkhurst.jpgEen manier van werken en omgaan met elkaar, geen methode
Helen Parkhurst werkte tijdelijk als assistente onder Maria Montessori. In 1918 maakte zij zich los van het Montessorionderwijs en ontwikkelde haar eigen onderwijsideeën voor de Daltonschool die vernoemt is naar het plaatsje Dalton in Massachusetts.

Dalton is geen methode, geen systeem, Dalton is een invloed….
Men spreekt vaak over een Daltonsysteem, wat suggereert dat daar een pasklaar onderwijsstelsel achter zit. Het tegendeel is eerder waar. Het Daltonplan is geen uitgewerkte methode maar een concept. Het plan geeft alleen de grondbeginselen aan. Het is geen systeem met speciale leermiddelen en een voorgeschreven schoolorganisatie, maar het is meer een manier van werken en omgaan met elkaar. Een Daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.

Taakonderwijs
Haar onderwijs ideeën zijn gebaseerd op het loslaten van het klassikaal onderricht en gericht op leertaken die leerlingen overeenkomstig hun eigen niveau kunnen verrichten. Hoeveel tijd leerlingen aan een taak besteden bepalen zij zelf. Haar onderwijs is gebaseerd op een evenwicht tussen instructie en zelfstandig leren.
Haar 3 onderwijsuitgangspunten zijn:

1. Vrijheid in gebondenheid ( ruimte voor zelfverantwoordelijkheid)
2. Samenwerking ( de school als werkgemeenschap)
3. Zelfstandigheid
De eerste Nederlandse Daltonschool (een meisjesschool) werd in 1928 geopend. I
n Nederland zijn er in 285 Daltonscholen voor het basisondewijs in 2007, 18 voor het voortgezet onderwijs en 21 op HBO-niveau. De mate van keuzevrijheid voor leerlingen wordt ook bekritiseerd door onderzoekers.

Algemene didactische principes
Vrijheid en samenwerking als kernprincipes in het Daltononderwijs corresponderen met de 5 didactische principes die leidend zijn in vrijwel alle onderwijsvernieuwing:
Individualiseren: leerlingen individueel benaderen
Activeren: laten leren door zelf doen en zelf denken
Interactiveren: van elkaar en met elkaar leren
differentiëren: verschillen tussen leerlingen recht doen
Contextualiseren: omstandigheden en omgeving recht doen

Didactische kenmerken
1. Werken met taken
2. Zelf tijd indelen
3. Vaklokalen en vakleerkrachten

Daltonleerkrachten
Kenmerken zijn:
1. Vakkundig en kindvriendelijk
2. Reflexief

Leerkrachten moeten blijvend over onderwijs nadenken en onderwijs vernieuwen, zoals Helen Parkhurst dit ook heeft voorstaan.
Vergelijk met andere onderwijsvernieuwingsbewegingen.

Onze mening.
Daltononderwijs is gericht op het vervullen van leertaken die leerlingen vervullen door individueel werken als ook in samenwerking met andere leerlingen, in zelfstandigheid en met zelfverantwoordelijkheid. Hiermee sluit Daltononderwijs aan bij 'het nieuwe leren'. Zoals bij elke onderwijsvorm is de kwaliteit van de leerkracht ook bij deze van belang. Hij zal de leerling op weg moeten helpen, helpen vormen, coachen en in een kindvriendelijke omgeving laten leren. Reflexie op zijn functioneren als leerkracht is essentieel.

Er zijn ook kritische noten te lezen over keuzeonderwijs:

external image msword.png Kritische noten bij keuzeondewijs, Piet van der Ploeg.doc

Bron:
Daltonplan onderwijspedagogiek.
external image pdf.png Daltonplan_onderwijspedagogiek_01.pdf
http://www.dalton.nl/
geraadpleegd: 1 maart, 2009
http://nl.wikipedia.org/wiki/Daltononderwijs
geraadpleegd: 8 februari 2009