Het nieuwe leren


Als het doel van onderwijs is om studenten voor te bereiden op de maatschappij waarin ze zullen moeten functioneren, zal het onderwijs verder moeten gaan dan kennisoverdracht.
Mensen moeten in deze maatschappij kunnen omgaan met massa aan informatie, leren leren, analyseren, kritisch evalueren et cetera. Om de stap tussen onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij kleiner te maken is het nieuwe leren ontwikkeld.
De grote man van het nieuwe leren is de emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens. Volgens Luc stevens zijn mensen gemotiveerd om te laten zien wat ze kunnen en gemotiveerd om meer te kunnen. Mensen hebben plezier in ontwikkeling. Het nieuwe leren wil uitgaan van leervragen van studenten. Op grond hiervan stelt de student zijn eigen studieplan op. Het nieuwe leren is terug te vinden in onderstaande vormen van onderwijs:

Competentiegericht onderwijs
Iederwijs
Probleemgestuurd onderwijs
Natuurlijk Leren

external image Leercyclus_en_groei.jpg

Tegensprekers/critici nieuwe leren

De Utrechtse hoogleraar prof. Robert-Jan Simons acht de tijd rijp voor ontnuchtering en relativerende doordenking over de kwaliteit van het onderwijs en over het ‘nieuw leren’.

“Er zijn veel tegenspraken voor het nieuwe leren. Op de website van SienceGuide zijn de 6 grootste misverstanden aan het licht gebracht:

- Professor Van der Werf uit Groningen zou hebben aangetoond dat nieuw leren minder effectief is dan oud leren.
- Er zou geen evidentie zijn voor de kwaliteit van het nieuwe leren.
- Nieuw leren zou de oorzaak zijn van de achteruitgang in de kwaliteit van het onderwijs.
- Nieuw leren zou afzien van toetsing.
- Nieuw leren zou een vorm van leren zijn waarbij leerlingen volledig zelf bepalen wat ze willen leren.
- Bij nieuw leren zou kennis onbelangrijk zijn.”

Voor het totaal overzicht van de tegenspraken en verdediging kunt op het onder staande link/bron klikken.
http://www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=102908


external image logger15t.jpg
Meer informatie over het nieuwe leren in onderstaande bronnen

Digitale bronnen:
http://www.ioi.nl/teksten/Het%20Nieuwe%20Leren%20-%20H%20van%20Dijck.pdf
Geraadpleegd 14 maart 2009
http://hnl.onderwijsmaakjesamen.nl/
Geraadpleegd 14 maart 2009
http://www.opinieleiders.nl/techlog/images/logger15t.jpg
Geraadpleegd 14 maart 2009
http://www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=102908
Geraadpleegd 14 maart 2009

Schriftelijke bron:

Dochy F. (2005), competentiegericht opleiden en toetsen, uitgeverij LEMMA, Utrecht
Bladzijde 19-39