external image LogoIederwijs.gif

De situatie binnen een Iederwijsschool heeft veel overeenkomsten met het dagelijkse leven in de maatschappij: een groep van verschillende mensen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses. Leren op Iederwijs vindt plaats door middel van interacties en relaties tussen mensen en hun omgeving. De leerlingen leren door met elkaar om te gaan, door de verschillen te zien, door af te kijken en door geïnspireerd te worden door anderen. Binnen Iederwijs krijgen kinderen de ruimte om hun eigen ontwikkeling te volgen en vanuit hun eigen behoeften hun activiteiten te ondernemen. Ze zitten niet aan roosters of lesperiodes vast. Degene die iets wilt leren zoekt de leraar uit die hij/zij geschikt acht voor hetgeen hij/zij wil leren. Een leraar kan iemand zijn die ouder of jonger is. Iedereen is leraar en iedereen is leerling. Wanneer een leraar gevraagd wordt om iets aan te leren bepaald de leraar of hij/zij geschikt is om leraar te zijn. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud, vorm, duur, en hoeveelheid lessen. De leraar houdt op leraar te zijn op het moment dat hij/zij niets meer te bieden heeft, of als de leerling aangeeft te weten wat hij/zij wil weten.
Kinderen werken op deze manier ook bij een supermarkt, een week bij de radio, weer een ander loopt stage bij een bedrijf voor raamkozijnen, of ze zoeken contact met een architect.
Er wordt een directe connectie gelegd met de maatschappij en de praktijk.

Vaak wordt het kind ingedeeld in cognitieve, lichamelijke en sociaal-emotionele vaardigheden. Binnen Iederwijs wordt het kind als geheel gezien. Cognitieve vaardigheden of kennis en informatie zijn pas geïntegreerd als het kind er vanuit zichzelf verbinding mee heeft kunnen maken. Er zit geen bepaalde vaste volgorde in het leerproces. De manier van leren en verloop is onvoorspelbaar. De verbinding die vanuit het kind zelf wordt gelegd is de eerste stap, daarna volgen de andere vaardigheden vanzelf. Leren is daarom iets dat van nature (voortdurend) plaats vindt. Je kunt niet-niet leren. Het leren ontstaat vanuit jezelf.

De belangrijkste kenmerken van Iederwijs zijn:

  • Kinderen kunnen leren wat ze willen, met wie ze willen en op welk moment ze het willen
  • De school bestaat uit een groep van alle leeftijden
  • De school bestaat uit verschillende ruimtes, zoals een atelier, een computerhoek, een studiekamer, een keuken en de tuin. De inrichting van de school kan veranderen naar behoefte van activiteiten
  • De kinderen leren zelfstandig, van elkaar en van de begeleiders (iederwijzers)
  • Kinderen hebben een even grote stem als de volwassen begeleiders in de dagelijkse gang van zaken van de school. Er wordt gebruik gemaakt van het sociocratische besluitvormingsmodelEr zijn veel manieren van leren. Vanuit de praktijk zijn er drie basisvormen. Namelijk:

1. Nieuwsgierig uitproberen
Oppervlakkige kennismaking met iets uit de omgeving. Dit leren heeft geen direct zichtbare gevolgen maar kan als basis dienen voor het verdere leren.
2. Toevallig leren
In het leven kom je dingen toevallig tegen. Het gaat niet bewust en wordt niet als geheel geïntegreerd. In deze vorm is leren een bijproduct.
3. Leren voor meesterschap
Het beheersen van kennis of een vakbekwaamheid. Je stopt pas met leren als jezelf overtuigd bent dat je beheerst wat je wilde leren of kunnen. Bijvoorbeeld het leren van de engelse taal.

Mindmap Iederwijs

Na Iederwijs
Er is onderzoek gedaan naar de jongeren die onderwijs hebben gehad op een Iederwijsschool. Velen zijn gaat studeren op hogere scholen en universiteiten. Wanneer ze zich daar aanmelden blijken ze met open armen ontvangen te worden. Het blijkt voordelig om van een dergelijke school af te komen.

“De anderen van andere scholen hadden heel veel uit het hoofd geleerd,
maar ik heb geleerd de ondernemer van mijn eigen leven te zijn.”

Ex leerling
www.iederwijs.nl

Onderzoek door de onderwijsinspectie
In maart 2005 gaven tweede kamerleden van CDA en VVD te kennen dat de kwaliteit van de Iederwijsscholen hun zorgen baart.
De zorgen over de kwaliteit van het Iederwijs-onderwijs leidden tot onderzoek door de onderwijsinspectie, waarvan de resultaten op 24 augustus 2005 bekend werden. De inspectie oordeelde als volgt: acht van de zeventien Iederwijs basisscholen in Nederland voldeden niet aan de wettelijke normen; vier scholen besloten hierop te stoppen of dragen niet meer de naam Iederwijs. De andere vier kregen van de ministerie een ‘herkansing’. De zes Iederwijsscholen in het voortgezet onderwijs voldeden geen van allen aan de wettelijke normen.

In dit artikel beschrijft een moeder haar ervaringen met iederwijs


Meer informatie over iederwijs kun je vinden op onderstaande bronnen:

Iwww.iederwijs.nl
Geraadpleegd op 16 februari 2009
http://www.trouw.nl/archief/article1409119.ece/Iederwijs_moet_je_liggen.html
Geraadpleegd op 16 februari 2009
http://nl.wikipedia.org/wiki/IederwijsGeraadpleegd
Geraadpleegd op 26 februari 2009
http://www.leeuwerick.nl/docs/Zelfvisie.jpeg
Geraadpleegd op 26 februari 2009
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=iederwijs&aq=f
Geraadpleegd op 26 februari 2009