Natuurlijk Leren
Het Natuurlijk Leren is een voorbeeld van het Nieuwe leren. Het Natuurlijk Leren is rond 2000 geïntroduceerd. “Natuurlijk leren zorgt ervoor dat ieder mens (kind) de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Intrinsieke motivatie is daarbij een voorwaarde. Daarnaast zorgt een krachtige leeromgeving voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing.”
Het Natuurlijk Leren is gebaseerd op de leertheorie van het sociaal constructivisme. Het leren gebeurt door nieuwe informatie (kennis) en ervaringen (vaardigheden) te verbinden aan wat ze al weten. Van nature leggen mensen zelf die verbinding als ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn (intrinsieke motivatie). Intrinsieke motivatie is de motivatie die ontstaat vanuit een behoefte tot zelfontplooiing. De interne prikkel hierbij is het plezier die de mens er aan beleeft. De externe prikkel is de veilige en krachtige leeromgeving. Bij Natuurlijk Leren is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De leerling wordt uitgedaagd tot actief leren. Belangrijk hierbij is dat de leerling het vertrouwen krijgt en zelfstandig op zoek gaat naar nieuwe informatie.


Intrinsieke motivatie

Volgens Maslow komt de zelfontplooiing pas tot ontwikkeling als alle behoeften van de mens zijn vervuld. Bij het Klassikaal-Methodisch leren (het oude leren) komt dit niet tot ontwikkeling omdat de leerling de onvoorwaardelijke waardering mist. De waardering bij het oude leren komt uit de beloning (hoge cijfers) voor een geleverde prestatie (behaviorisme). Bij het Natuurlijk Leren wordt de leerling geaccepteerd in haar doen en laten waardoor een leerling vanzelf streeft naar zelfontplooiing. Belonen werkt beter dan straffen en dit komt dichterbij de intrinsieke motivatie dan de nadruk te leggen op straffen. Zie ook Skinner of Pavlov.

Oorzaken van de opkomst van Natuurlijk Leren
- Opkomst van de leertheorie van het sociaal constructivisme.
- Uitkomsten van hersenonderzoek. Het blijkt namelijk dat je intelligentie niet een vast gegeven is maar iets dat je kan ontwikkelen. Het brein kan steeds opnieuw leren en dus intelligenter worden. Een goede leraar gelooft dan ook in de mogelijkheden van zijn leerlingen.
- De arbeidsmarkt vraagt om werknemers die flexibel zijn en hun leven lang blijven leren (kennis veroudert snel).

“De klas” bij Natuurlijk Leren

- Minimaal drie docenten voor een grote groep (60 leerlingen of meer). De docenten geven geen klassikale lessen, maar lopen rond en helpen groepjes leerlingen.
- Rol van docent is coach/begeleider en geven workshops en trainingen.
- Sturend in het leerproces is niveau en de keuze van de leerling, dus niet meer de vakmethodes.
- Het eindresultaat zijn prestaties, dit zijn betekenisvolle en concrete opdrachten met een echte opdrachtgever. Leerlingen mogen zelf kiezen welke opdracht ze gaan doen.
- Na een aantal weken is er een reflectieweek, waarbij leerlingen terugkijken op wat ze gedaan hebben en wat het resultaat was. Dit presenteren de leerlingen aan elkaar.
- Leerlingen organiseren hun eigen leerproces.


Bron:
Natuurlijk Leren.
http://www.natuurlijkleren.net/
geraadpleegd 28-02-2009.