Rousseau.jpgJean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau leefde van 1712 tot 1778. Hij heeft in Zwitserland en Frankrijk gewoond. Hij was naast pedagoog ook filosoof, schrijver, componist en botanicus. In 1762 kwam zijn boek Emile ou de l’éducation (Emile, over de opvoeding) in Frankrijk uit. Deze werd meteen verboden. In het boek komt zijn visie op onderwijs naar voren. Leren door te doen (in de praktijk uitvoeren) en hij geloofde in de goedheid van de mens en de verschillen tussen arm en rijk maken de mens slecht. Maar hij vond wel dat meisjes anders opgevoed moesten worden dan jongens en dat zij wel gestraft mogen worden en dat zij moesten leren gehoorzamen. Dit laatste is van minder belang geweest in het onderwijs van de 19de eeuw.http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#Pedagoog