Wie was Carel Frederik van Parreren?

Van Parreren leefde van 1920-1991. Hij was hoogleraar in de psychologische functieleer aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn benoeming in Utrecht was hij lector in de leerpsychologie aan de Universiteit in Amsterdam.
Hij hield zich voornamelijk bezig met studieleerprocessen.


Door wie werd hij geïnspireerd?

Zijn grote verdienste is dat hij de inzichten van de leerpsychologie wist te vertalen naar praktische toepassingen binnen het onderwijs. Zo ontwikkelde hij een eigen discipline "onderwijsleerpsychologie". Hij werd onder meer geïnspireerd door Philip Kohnstamm en door Russische leerpsychologen, waaronder Galperin en Lev Vygotsky en Piaget.
Ontwikkelend onderwijs is een concept dat in de Sovjet Unie is ontstaan. De psychologische grondslag is in de dertiger jaren gelegd door Lev Vygotsky. De term ontwikkelend onderwijs is door van Parreren in Nederland ingevoerd.


Van Parreren geldt als een van de grondleggers van het ontwikkelend onderwijs.Van Parreren bedacht twaalf principes om als docent zijnde goed les te kunnen geven. Daarnaast geven de twaalf principes houvast aan de leerlingen.

De twaalf principes van van Parreren zijn:

1) Motivering van de leertaak, de leerling moet zin krijgen om te leren.
2) Dialogisch onderwijzen, als onderwijzer moet je weten of de boodschap is overgekomen.
3) Diagnostisch onderwijzen, de onderwijzer moet de manier van denken bij bepaalde
vragen weten van zijn leerling, het antwoord doet er niet toe.
4) Deelstappen in het onderwijs, de leerstof zo verdelen dat de leerling stap voor stap de
leerstof snapt.
5) Handelen op verschillende niveaus , ook wel trapsgewijs leren.
6) Instructietempo en-kanalen, de lesstof op zoveel mogelijk verschillende manieren
overbrengen, verbaal, met tekst
plaatjes.

7) Gedragsgecentreerde instructie en correctie, het corrigeren van een leerling, niet alleen
fout maar juist de reden van de fout verbeteren. De leerling de vraag of het wel of niet
goed ging na een les laten beantwoorden.
8) Reflectie, de leerling de vraag of het wel of niet goed ging na een les laten beantwoorden.
9) Stimulering van initiatief en creativiteit, met creativiteit worden manieren om een
probleem zo snel mogelijk op te lossen bedoelt.
10) Gevarieerde oefening, de stof wordt onder andere motiverend om te maken.
11) Begeleiding van de leerling-motivatie, de leerling zelf moet gemotiveerd zijn om de stof
te leren.
12) Het pedagogisch klimaat, de relatie tussen leraar en leerling.

Hoe ziet ontwikkelend onderwijs eruit?
Van Parreren ziet ontwikkelend onderwijs zo " ontwikkelend onderwijs is gericht op het verwerven cognitieve instrumenten en werkwijzen”.
Vygotsky koppelde aan het concept van ontwikkelend onderwijs het idee dat het onderwijs op de ontwikkeling vooruit moet lopen. Je moet juist die zaken in het onderwijs aan de orde stellen, die het kind nog net niet begrijpt of kan. Alleen dan kan het kind in de onderwijsdialoog nieuwe cognitieve instrumenten verwerven: nieuwe begrippen, principes en werkwijzen. Maar het onderwijs moet ook weer niet te ver op de bereikte ontwikkelingsstand van het kind vooruit lopen. Het moet zich richten op datgene wat voor het kind in zijn ‘zone-van-naaste-ontwikkeling’ ligt. Vygotskywas duidelijk een voorstander van ontwikkelend en niet van volgend onderwijs.Tegensprekers

Piaget was iemand die hele andere ideeen had over de ontwikkeling van intelligentie. Piaget ging er namelijk vanuit dat alleen de biologische ontwikkeling invloed heeft op het niveau van de leerling. Terwijl van Parreren dacht dat de leerling het niveau zelf kon verbeteren door veel te leren volgens de 5 beschreven leermethodes.


1 Inzichtbevorderend leren
2 Verwerven van feitenkennis
3 Memoriseren
4 Vorming van automatismen
5 Dynamisch leren


Bronnen:
http://leerpsychologie.wikispaces.com/Carel+van+Parreren
Geraadpleegd 24-februari 2009
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_van_Parreren
Geraadpleegd 24 februari 2009
http://www.hsmarnix.nl/parreren/
Geraadpleegd 25 februari 2009
www.pioo.nl/html/parreren.html
Geraadpleegd 25 februari 2009